tel.: +48 33 813 90 00       INFOLINIA: 801 62 62 84        biuro@travelplan.pl
Słowo szukane:
Transport:
Profil wyjazdu:
Podobne oferty
Cena: 356 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 499 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 429 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 559 EUR
Termin: 2018-06-29 - 2018-07-09

Cena: 509 EUR
Termin: 2017-12-10 - 2018-12-10

Cena: 569 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 348 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 479 EUR
Termin: 2017-12-10 - 2018-12-10

Cena: 549 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 480 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 529 EUR
Termin: 2018-06-30 - 2018-07-08

Cena: 569 EUR
Termin: 2018-06-09 - 2018-06-19

Cena: 559 EUR
Termin: 2018-06-22 - 2018-07-02

Cena: 529 EUR
Termin: 2018-06-23 - 2018-07-01

Cena: 469 EUR
Termin: 2017-12-07 - 2018-12-07

Cena: 356 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 499 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 429 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 559 EUR
Termin: 2018-06-29 - 2018-07-09

Cena: 569 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Zima
Daleko i drogo
Oferta

NAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCH


Trasa przejazdu: Padwa (Włochy), Siena (Włochy), Asyż (Włochy), Monte Casino (Włochy), Wenecja (Włochy), Loreto (Włochy), Rzym (Włochy),
Transport: Autokar
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Touroperator: musisz się zalogować
Wyżywienie: śniadanie, Kolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Wyposażenie:
  • Telefon
  • Kuchnia
  • Restauracja
Symbol oferty: 49/2647
świadczenia:
transport autokarem komfortowym /bar, video/; noclegi w Hotelach** w pok. 2,3-os.; śniadania, gorące kolacje; ubezpieczenie KL, NNW w TU Signal Iduna; opieka pilota&przewodnika
Cena podstawowa:
pakiet w/g świadczeń
INFO O PIELGRZYMCE:
SZLAKIEM APOSTOŁÓW I ŚWIĘTYCH - NAJPIĘKNIEJSZE SANKTUARIA WŁOCH

WŁOCHY
Autokarem, bez nocnych przejazdów.

Na trasie: Padwa - Siena - Rzym - Monte Casino - Asyż - Loreto - Wenecja

Pielgrzymka 9dniowa na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia

Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM:
AP-11 - Włochy: Najpiękniejsze sanktuaria Włoch 9dni autobusem
( Kod: A- IT-09-BNPgr-49 )


Program autorski AVE ( E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
sobota
POLSKA

05.00 Zbiórka, po mszy św. wyjazd w kierunku Włoch, kolacja (we własnym zakresie), nocleg.

2 dzień
niedziela PADWA - SIENA

Śniadanie, przejazd do Padwy (św. Antoni), msza św. w Bazylice św. Antoniego, przejazd do Sieny (św. Katarzyna) - spacer po średniowiecznym grodzie: Katedra, dom św. Katarzyny, kolacja, nocleg w okolicy.

3 dzień
poniedziałek RZYM

Śniadanie, przejazd do Rzymu (stolica śś Piotra i Pawła), nawiedzenie Katakumb św. Kaliksta oraz Bazyliki św. Pawła za murami, nawiedzenie Bazylik Patriarchalnych: Bazylika św. Jana oraz M.B.Większej, kolacja, nocleg w okolicy.

4 dzień
wtorek RZYM

Śniadanie, zwiedzanie Watykanu: muzeum, Bazylika św. Piotra, Katakumby św. Kaliksta,spacer po antycznej dzielnicy: Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, kolacja, nocleg.

5 dzień
ŚRODA RZYM

Śniadanie, audiencja u Ojca Świętego na Watykanie, spacer po placach (fontanny) Rzymu, kolacja i nocleg w okolicy.

6 dzień
czwartek RZYM - MONTE CASINO - ASYŻ

Śniadanie, przejazd na Monte Cassino - msza św. w Opactwie Benedyktynów, modlitwa na polskim cmentarzu, przejazd do Asyżu (św. Franciszek), kolacja, nocleg.
7 dzień
piątek ASYŻ - LORETO

Śniadanie, msza św. w Bazylice M.B.Anielskiej, nawiedzenie miejsc zwiazanych ze Świętym: Bazylika św. Franciszka i św. Klary, po południu przejazd do Loreto (Sanktuarium Świętej Rodziny), nawiedzenie Sanktuarium św. Rodziny, kolacja, nocleg.

8 dzień
sobota LORETO - WENECJA

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd do Wenecji (św. Marek), zwiedzanie około 5 godz. (ok. 15 Euro tramwaj wodny), kolacja, nocleg w okolicy.

9 dzień
niedziela
WENECJA - POLSKA

Śniadanie, całodniowy przejazd do kraju, powrót do Polski

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
Przy 40 - 44 os. - 699 zł + 295 Euro
Przy 35 - 39 os. - 799 zł + 300 Euro
Przy 30 - 34 os. - 899 zł + 305 Euro

-Dopłata do pokoju 1-os. na Zamowienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport autokarem komfortowym/bar, video/
- noclegi w Hotelach** w pok.2,3-os.
-śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL, NNW
- opieka pilota&przewodnika

CENA NIE OBEJMUJE:
- napoje w autokarze
- napoje w Restauracjach
- Koszty wstepów - ok. 60Euro:
- metro - ok. 5 Euro,
- słuchawki - ok. 5 Euro
- błogosławienstwa - 11 Euro
- prom w Wenecji - 15 Euro
- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech
POLECAMY:
Zabrać ok. 60 EURO na zwiedzanie oraz ok. 70 EURO, 200 CK tzw. kieszonkowego
UWAGI:
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).

Atrakcje:
Przewodniki:

  termin dni typ oferty grupa cenowa cena od osoby miejsca  
2017-12-07 - 2018-12-07
Czwartek - Piątek
9 katalogowa A 1955 PLN = 459 EUR zamów
Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE

Tagi
przelot na narty, alpejska linia lotnicza, bilet lotniczy z transferem, Morawski Kras, samolotem na narty, narty z warszawy, bilet lotniczy, narty z gdańska, narty z poznania, włochy narty, valdifassa samolotem, cezar pensjonat, transfer na lotnisko, alpy włoskie, narty z wrocławia, narty z katowic, skisafari val di fassa, skisafari pitztal, targi motoryzacyjne Poznań, alpy włochy, valdisole samolotem, cezar truskawiec, Grandvaldira, narty z krakowa, narty samolotem, sesto hotel, włochy samolotem livigno samolotem, montecampione samolotem, wakacje, Praga, 3innen dolomites, cesar sanatorium truskawiec, cezar sanatorium truskawiec, pensjonat, przelot + transfer, Genewa targi motoryzacyjne, dniepro sanatorium, cezar hotel truskawiec, Berghotel, zakwaterowanie truskawiec, sanatorium cesar truskawiec, dniepro truskawiec, sexten hotel, wycieczka szkolna, elite cezar, przejazd Kaprun, pensjonat Wielkanoc, skisafari, cezar sanatorium, trurnus sanatoryjny, Genewa, Andora, sanatorium truskawiec, truskawiec uzdrowisko, cezar, cesar truskawiec, sanatorium cezar, , wczasy narciarskie w Andorze, Pireneje, wczasy na Malcie, wystawa samochodów Genewa, sanatorium cezar truskawiec, hotel Topaz, Wielkanoc Ciechocinek, hotel Mellieha, skisafari włoichy, motoshow, Wiedeń, targi motoryzacyjne, leczenie na ukrainie, Austria, zabiegi na prostatę, cezar hotel, wypoczynek, Malta, skisafari austria, sanatorium cesar, turnus rehabilitacyjny, Zell am See dojazd, wielkanoc Amazonka, truskawiec dniepro, truskawiec noclegi, hotel cezar, truskawiec sanatorium, zielona szkoła, Czechy, Kaprun dojazd, targi moto show, skisafari madonna di campiglio, truskawiec hotel, cezar sanatorium ukraina,

Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.